Med denne videoen ønsker vi å takke for årets festival! Det hadde aldri blitt så bra uten alle dere støttespillere, samarbeidspartnere, frivillige, artister og festivalgjengere – TUSEN TAKK!