Som en følge av Rotmos seneste uttalelser har Livestock valgt å avlyse sommerens konsert med Hans Rotmo. Livestock er ikke en politisk arena, men som musikkfestival er vi en relevant samfunnsaktør i vårt nærområde. For Livestock som festival, og for vår del som enkeltpersoner, har vi kommet frem til at vi ikke kan stå inne for en stilltiende aksept av Rotmos personlige politiske holdninger. Rotmos holdninger strider både mot festivalens verdier, våre støttespilleres verdier, og våre personlige verdier.

Festivalen er drevet på dugnad av en vennegjeng, og vår eneste målsetning er å skape gode kulturopplevelser. Gleden av å arrangere festival vil ikke være like stor for vår del, hvis vi leverer et produkt som vi ikke kan stå inne for.

Som en samlende kulturarena, mener vi at det rette for Livestock er å avlyse den planlagte konserten.

Livestock har siden Rotmos uttalelser jobbet med å finne en løsning for festivalen, og for å finne en erstatter. Vi håper å ha dette på plass innen kort tid, og presentere en artist som gir en flott kulturopplevelse på tvers av generasjoner og bakgrunn.

Vi beklager avlysningen ovenfor alle skadelidende parter.