SIKKERHET: Politikontakt i Alvdal, Knut Normann Mælen, vaktene fra Alpha Securitas og Vakt- og sikkerhetssjef Ingrid Maren Hoset. Foto: Marte Thoresen

Festivalregler på Livestock

  1. På konsertområdet, hvor det serveres øl/vin, er det ikke lov å nyte medbrakt drikke i noen form. Dette gjelder alkohol, så vel som alkoholfri drikke.
  2. Bagger og vesker må vises frem for kontroll før man slipper inn på konsertområdet.
  3. Kjøp av alkohol til personer under 18 år er forbudt!
  4. Der er totalforbud mot bruk av ild, gassbluss, stormkjøkken, kokeapparat og stormkjøkken (herunder elektriske griller) under hele festivalen, og på hele festivalområdet – også camp og parkeringsplass.
  5. Det er satt ut innsamlingspunkter for søppel og tomgods på hele festivalområdet, og vi håper at våre gjester vil bruke disse flittig.
  6. Det er anviste plasser for røyking, og av hensyn til skogbrannfare ber vi om at festivaldeltakere respekterer det.
  7. Det er ikke tillatt med musikkavspilling fra private anlegg i konsertperiodene, eller mellom klokka 03.00 og 09.00.
  8. Det er ikke tillatt å ta med hunder eller andre dyr inn på festival- eller campområdene. Campområdene stenger søndag klokka 16.00, og da må alle ha ryddet opp etter seg og være ute av området.

Under hele Livestock er det totalforbud mot åpen ild og gass!

Forbudet gjelder ild, gass, aggregat, stormkjøkken, kokeapparat og griller (også elektriske griller) på hele festivalområdet – også camp og parkeringsplass.

Det er også påbudt med brannvarslingsutstyr i campingvognene!

Røyking er bare tillatt på spesielt merkede og angitte områder, og på hele festivalområdet vil vi ha flere faste slukningspunkter med brannslukkingsapparater og vannkanner. Røde Kors vil også være tilstede både på Livestock og på Kalvstock.

Livestock setter sikkerheten i høysetet, og samarbeider tett med brannvesenet, politiet, Røde kors og Alvdal kommune om sikkerheten for både publikum, artister og arrangører.

Og siden Livestock er en møteplass for mange unge, er det også en egnet arena for å drive forebyggende arbeid. Derfor er vi veldig glade for at politiet vil være på plass med to personer her både fredag og lørdag, så lenge de har kapasitet. I tillegg til eget vakthold, er også to profesjonelle vakter fra Alpha Security tilstede.

Vi minner samtidig om at ingen kommer inn uten ID, så dette må hver enkelt ha med seg.

Ellers oppfordrer vi alle om å ta vare på hverandre på Livestock, slik at at hver og en av oss får en god festivalopplevelse!